Poniżej znajduje się skrócony Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej określający wymogi jakie osoba z niepełnosprawnością musi spełnić aby móc zamówić usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Pełna wersja regulaminu dostępna jest w biurze Programu.

 

Regulamin Programu asystent Osoby Niepełnosprawnej:

 • Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu w godz. 08.00-22.00.
 • Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usługi asystenta zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub za ich wiedzą i zgodą, przez rodzinę.
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 85 745 24 08 bądź osobiście przy ul. Legionowej 28 lok. 704 w Białymstoku.
 • Warunkiem realizacji usługi pełnoletniej osobie niepełnosprawnej jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej (I i II), orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 • Odpłatność za usługę wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi.
 • Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie miasta Białegostoku.
 • Usługa jest świadczona wyłącznie dla mieszkańców miasta Białegostoku.
 • Osoba niepełnosprawna jest każdorazowo zapoznawana z zakresem czynności Asystenta. Znajomość zakresu potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy. społecznej.
 • Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji zadania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij