Na świecie ponad 500 mln. ludzi posiada różnego rodzaju dysfunkcje. Jeśli chodzi o liczbę ludności niepełnosprawnej w Polsce to najbardziej aktualne dane na ten temat pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. Wykazują one, że w badanym roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie w Polsce wynosiła niemal 15 % ogółu ludności kraju. Niestety wraz z błyskawicznym rozwojem cywilizacyjnym liczba ta w drastyczny sposób wzrasta. Tak więc niepełnosprawność staje się udziałem coraz większej rzeszy ludzi, a co gorsze osoby niepełnosprawne to grupa najbardziej zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze względu na wiele barier uniemożliwiających im właściwe funkcjonowanie w życiu publicznym.

 

Nie inaczej jest też w Białymstoku. W związku z powyższym istnieje konieczność nowego spojrzenia na miejsce tychże osób w społeczeństwie.Nie wystarczy jedynie udzielać im wsparcia, lecz należy stworzyć warunki umożliwiające szerokie i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Odpowiedzią i jednym ze sposobów na indywidualne podejście do problemów i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku, ich rodzin i opiekunów jest Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który powstał w 2008 roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Jest to rodzaj swoistej usługi świadczonej przez wykwalifikowanych specjalistów pełniącej funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

Działania asystenta realizowane są w naturalnym środowisku społecznym i obejmują w szczególności:

  • Tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym tj. czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego.
  • Wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
  • Wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach gdy jest to możliwe, dążenie do ich usamodzielnienia.
  • Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij